โอลิมบิก 

แอมโบรเซีย

เราไม่เหมาะสำหรับทุกคน

There is a reason why you are at this point. Find it, define it, examine it, dissect it HONESTLY and start from there. An honest appraisal, seeing the sword of Damocles and the realization of a severe health PENALTY waiting at the corner will spur CHANGE. Only DANGER, real and palpable danger open the eyes wide to the TRUTH. If the PENALTY is SEVERE enough, DISCIPLINE is the easy CHOICE (translator’s note: discipline= πειθαρχία [Gr.]= πείθω + ἄρχω = convinced by authority/law).

 

My suggestion is that, if the health penalty mentioned above has already been sentenced to you, then make up your mind and talk to us. Think simple and not convoluted. Consult with our founder, resident doctor (a specialist in Endocrinology, Diabetes, Metabolism and Obesity) and trust the fact that he lives and practices the way you should be and looks the way you would want to look like.

 

We know you expect MIRACLE CURES.

Rest assured, there will be NONE. Your SWEAT and SUFFERING will be the
 
reasons of your SUCCESS.

 

 

Remember one thing! If you do not like us, just leave. We will not change because you think so. The one that needs change is YOU. Grow a pair and stay or get out.

 

CALORIES matter for WEIGHT LOSS. This is a LAW you must accept. If you do not, you WILL FAIL. Not me, YOU.

PS. First LAW of Thermodynamics: aka, Law of Conservation of Energy, states that energy can neither be created nor destroyed; energy can only be transferred or changed from one form to another. DS.

เราไม่อยากได้

เงินของคุณ

เราต้องการ

จิตวิญญาณของคุณ

Airdyne AD4

คุณอยากได้สิ่งที่เราสามารถให้คุณได้

มากกว่าที่เราอยากขายให้คุณ

เริ่มต้น

4 สัปดาห์

ดาวน์โหลด

กล้ามเนื้อหัวใจทำงาน

7 สัปดาห์

ดาวน์โหลด

กล้ามเนื้อร่างกายทำงาน

7 สัปดาห์

ดาวน์โหลด

ภาพลักษณ์ไม่ใช่เป้าหมาย

มันคือผลลัพธ์

วิสัยทัศน์ของเราคือหน้าที่ของคุณ

เพื่อทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองด้วยการสร้างความรู้สึก

และการปรับตัวให้เหมาะสมกับพันธุกรรมของคุณ

และการปรับตัวที่เหมาะสมโดยวิธีการทางการแพทย์

ที่จะวิเคราะห์ความจำเป็นของโภชนาการและการออกกำลังกาย

เฉพาะเจาะจงกับตัวคุณ

 

ทุกส่วนในร่างกายชองคุณที่เป็นส่วนเกินเราจะทำลายมัน

และเราจะสร้างคุณเป็นคนใหม่

สตูดิโอ

จำไว้หนึ่งอย่างถ้าคุณไม่ชอบเรา แค่ถอยออกไป

เราจะไม่เปลี่ยนเพราะความคิดคุณ

แต่คนที่ต้องเปลี่ยแปลงคือคุณ

ก้าวไปกับเราและอยู่กับเราหรือไม่ก็ออกไป

ที่อยู่

สำหรับคนที่เราเลือกเท่านั้นและเราจะติดต่อกลับเอง

HOURS

เฉพาะบุคคลที่เราเลือกเท่านั้น

Thanks! Message sent.