อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่ทานเสมอต้นเสมอปลาย The best diet is CONSISTENCY.
Or, the one you can stick to long term. หรือคืออาหารที่คุณสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน


Hot off the press, in a metanalysis of 121 eligible trials where 21,942 patients were included, 14 named popular dieting régimes and three control diets were evaluated. Among the 14 diets were: Low Fat, Mediterranean, Ornish, Paleolithic, Portfolio, Jenny Craig, Rosemarie Conley, South Beach, Slimming World, Usual, Volumetric, Weight Watchers, Zone, Atkins, Biggest Loser, DASH, Dietary Advice. All diets were given same daily caloric energy content.

งานวิจัยฮอทฮิต จากงานวิจัยวิเคราะห์อภิมานจาก 121 งานวิจัยที่ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 21,942 คนกับโปรแกรมอาหารลดน้ำหนักยอดนิยม 14 สูตร และการควบคุมอาหาร 3 รูปแบบ โปรแกรมอาหาร 14 สูตร ได้แก่ ไขมันน้อย เมดิเตอเรเนียน ออนิช พาลิโอ พอร์ตโฟลิโอ เจนนี่ เคร็ก โรสแมรี่ คอนลี่ แดช อาหารตามคำแนะนำ


All diets showed the same results in weight loss (approx. 4.5 kg) at 6 months while at 12 months any improvement in health indices was erased and all lost weight was regained. No diets significantly improved levels of HDL (good) cholesterol or C-reactive protein (general inflammation) at six months. Only the health benefits for cardiovascular risk factors coaxed by the Mediterranean diet, remained at 12 months.

อาหารทุกสูตรให้ผลในการลดน้ำหนักดีเช่นกันที่ 6 เดือน (4.5 kg) ในขณะที่ 12 เดือนค่าที่แสดงว่าสุขภาพดีขึ้นทุกค่าได้หายไปและน้ำหนักที่เคยลดก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิม ไม่มีอาหารชนิดไหนที่ทำให้ค่าไขมันดีเอชดีแอลหรือค่า (HDL) ซีอาร์พี (CRP: ค่าแสดงการอักเสบ) ที่ 6 เดือนดีขึ้น มีเพียงสูตรอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่ยังแสดงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่ 12 เดือน

So, choose wisely. If you really want to succeed you need to understand ONE thing:

ดังนั้น โปรดเลือกอย่างชาญฉลาด ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความเข้าใจ 1 เรื่อง นั่นคือ: CALORIC DEFICIT due to CALORIC RESTRICTION is a MUST for weight loss.

แคลอรีติดลบ จากการควบคุมปริมาณแคลอรี่อาหารเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการลดน้ำหนัก


STOP believing people that tell you that you can lose weight by any way other than a CALORIC DEFICIT. They are trying to deceive you. Stop believing that there are drugs and/or supplements that can help you to lose weight if you do not change your eating and drinking habits. เลิกเชื่อคนที่บอกคุณว่า คุณสามารถลดน้ำหนักได้โดยวิธีที่ไม่ต้องลดแคลอรี่อาหาร พวกเขาพยายามที่จะหลอกลวงคุณ เลิกเชื่อว่า มียาและ/หรือ อาหารเสริมที่สามารถช่วยคุณลดน้ำหนักโดยที่คุณไม่ต้องปรับพฤติกรรมการทานหรือดื่มของคุณ


Whoever tells you that and sells them is trying to defraud you. There is no way that you will keep eating like before or without knowing how much you eat and believe you can lose weight.

ใครก็ตามที่บอกคุณอย่างนั้นและพยายามขายของ พวกเขากำลังพยายามล่อลวงให้คุณหลงเชื่อ เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทานอาหารเหมือนเมื่อก่อนหรือทานโดยไม่รู้ว่าทานเข้าไปมากแค่ไหนและสามารถลดน้ำหนักได้


If you believe that, you will FAIL. Exercise can help you increase the caloric deficit but is by no means a way to lose weight. ถ้าคุณเชื่อแบบนั้น คุณจะประสบความล้มเหลว การออกกำลังกายอาจช่วยใช้แคลอรี แต่ไม่ได้แปลว่าจะช่วยลดน้ำหนัก


Exercise might even increase your appetite and make you hungrier, but exercise has so many other benefits that your body needs.

การออกกำลังกายอาจยิ่งเพิ่มความอยากอาหารและทำให้คุณหิวมากขึ้น แต่การออกกำลังกายให้ประโยชน์อื่นๆมากมายที่ร่างกายคุณต้องการ


Never stop exercising but do not believe you can control your bad eating and drinking habits through it. It is impossible for non-athletes to continuously exercise as much as to induce a caloric deficit.

อย่าหยุดออกกำลังกาย แต่อย่าเชื่อว่าการออกกำลังกายสามารถแก้ไขนิสัยการกินและดื่มที่ไม่ดีของคุณ เป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่ใช่นักกีฬาสามารถออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงานได้มากเท่าการอดอาหารเพื่อลดแคลอรี


So, learn how to calculate how many calories you need per day to reach the weight you wish. Learn and use your smartphone to log how many calories your meals contain. Use your smartwatch or smartphone to measure how many calories you burn with exercise. The calories you eat must be lower than what your body needs per day in order to lose weight. There is no way around it.

ดังนั้นจงเรียนวิธีคำนวนแคลอรีที่ร่างกายคุณต้องการต่อวันเพื่อจะลดน้ำหนักให้ถึงน้ำหนักเป้าหมาย เรียนรู้และใช้สมาร์ทโฟนคำนวนว่าและบันทึกอาหารที่คุณทานมีแคลอรีเท่าไร ใช้สมาร์ทโฟนคำนวนการเผาผลาญแคลอรีจากการออกกำลังกาย แคลอรีในอาหารที่คุณทานต้องน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายคุณต้องการเพื่อลดน้ำหนัก ไม่มีทางอื่น

If you want to know more, ASK Us. The End.


ถ้าคุณต้องการทราบมากกว่านี้ ถามเรา :

https://www.olympicambrosia.com

http://www.thaistemlife.co.th


Reference: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m696